OSN-SAbstraktOSN-E

Numerický (početní) poměr je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) jednotkou jedna, protože počet entit figuruje v čitateli i jmenovateli zlomku.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Numerický poměr (početní poměr, number ratio) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Numerický poměr komponenty B k jiné komponentě C v systému 1 představuje počet entit komponenty B v systému dělený počtem entit komponenty C ve stejném systému. Početní poměr je tedy vyhrazen pro situace, kdy se v jednom systému dělí počet entit jednoho typu počtem entit typu druhého.

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Krev

Komponenta1

Leukocyty

Komponenta2

Normoblasty

Druh veličiny

Početní poměr

Jednotka

1

 

V uvedeném příkladě se v praxi postupuje tak, že se udává počet normoblastů na každých 100 leukocytů. Jedná se o obraz skutečné situace v krvi, kdy celkovému počtu leukocytů odpovídá celkový počet normoblastů.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Numerický poměr nabývá hodnoty 0 až +∞. Nesmí se zaměňovat s numerickým podílem (numeric fraction), kde jsou hodnoty v intervalu pouze v intervalu 0 až 1.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 96 – 97.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor