OSN-SAbstraktOSN-E

Numerický (početní) podíl je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) s jednotkou 1, protože počet entit je použit v čitateli i jmenovali zlomku.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Numerický podíl (početní podíl, number fraction)  je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Numerický podíl komponenty B ve skupině entit B, C, ... N v systému 1 představuje počet entit definovaného typu tvořící komponentu dělenou celkovým počtem definovaných entit v systému.

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Erytrocyt

Komponenta

Retikulocyt

Druh veličiny

Početní podíl

Jednotka

10-3

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Numerický podíl nabývá hodnoty pouze v intervalu 0 až 1. Nesmí se zaměňovat s  numerickým poměrem (numeric ratio), kde jsou hodnoty v intervalu 0 až +∞.

 

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 96 – 97.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor