OSN-SAbstraktOSN-E

Látkový poměr je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základní veličiny systému SI látkové množství, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Látkový poměr (substance ratio, poměr látkového množství, amount-of-substance ratio) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Látkový poměr komponenty B k jiné komponentě C v systému 1 představuje látkové množství komponenty B v systému dělený látkovým množstvím jiné komponenty C ve stejném systému. Látkový poměr je tedy vyhrazen pro situace, kdy se v jednom systému dělí látkové množství komponenty1 látkovým množstvím komponenty2, případně látková koncentrace komponenty1 látkovou koncentrací komponenty2.

 

Jednotkou v systému SI je mol na mol (mol mol-1), tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Látkový poměr nabývá hodnoty 0 až +∞. Nesmí se zaměňovat s  látkovým podílem (substance fraction), kde jsou hodnoty v intervalu pouze v intervalu 0 až 1.

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Pot

Komponenta

Sodný ion/Draselný ion

Druh veličiny

Látkový poměr

Jednotka

1

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 109 – 112.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor