OSN-SAbstraktOSN-E

Látkový podíl je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základní veličiny systému SI látkové množstí, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Látkový podíl (substance fraction, podíl látkového množství, amount-of-substance fraction) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Látkový podíl komponenty v systému 1 představuje látkové množství komponenty dělené celkovým látkovým množstvím specifikovaných entit v systému.

 

Jednotkou v systému SI je mol na mol (mol mol-1), tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Hodnoty se pohybují pouze v rozsahu 0 – 1. Nesmí se zaměnit s látkovým poměrem.

 

Látkový podíl je (na rozdíl od látkové koncentrace) nezávislý na teplotě a tlaku. Je obvykle více informativní než hmotnostní podíl, objemový podíl, látková koncentrace nebo molalita. Je proto užitečný tam, kde lze specifikovat všechny komponenty.

 

 

Příklady použití v biologických vědách

 

Systém

Transferin (celkový, saturovaný železem + nesaturovaný)

Hemoglobin

Komponenta

Saturovaný transferin (transferin saturovaný železem)

Glykohemoglobin

Druh veličiny

Látkový podíl

Látkový podíl

Jednotka

1

1

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Poznámka 1

Látkový podíl nabývá hodnoty pouze v intervalu 0 až 1. Nesmí se zaměňovat s látkovým poměrem (substance ratio), kde jsou hodnoty v intervalu 0 až +∞.

 

Poznámka 2

Oba příklady ukazují řešení nesprávně používané terminologie. V prvním případě je nesprávným názvem saturace transferinu v krvi, v druhém případě je nesprávným názvem procento glykovaného hemoglobinu v krvi.

 

Poznámka 3

Synonymum: molární podíl, podíl látkového množství

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 108.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor