OSN-SAbstraktOSN-E

Hmotnostní podíl je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základní veličiny systému SI hmotnost, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Hmotnostní podíl (mass fraction) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Hmotnostní podíl komponenty B v systému 1 představuje hmotnost komponenty dělenou hmotností systému.

 

Jednotkou v systému SI je kilogram na kilogram (kg kg-1), tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Stolice

Komponenta

Tuk

Druh veličiny

Hmotnostní podíl

Jednotka

1

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Poznámka 1

Hmotnostní podíl nabývá hodnoty pouze v intervalu 0 až 1. Nesmí se zaměňovat s hmotnostní poměr (mass ratio), kde jsou hodnoty v intervalu 0 až +∞.

 

Poznámka 2

U všech komponent, kde je možné definovat elementární veličinu, je vhodnější používat místo hmotnostního podílu látkový podíl.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 101 – 103.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor