OSN-SAbstraktOSN-E

Hmotnostní poměr je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základní veličiny systému SI hmotnost, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-SText

Hmotnostní poměr (mass ratio) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Hmotnostní poměr komponenty B k jiné komponentě C v systému 1 představuje hmotnost komponenty B v systému dělenou hmotností jiné komponenty C ve stejném systému.

 

Jednotkou v systému SI je kilogram na kilogram (kg kg-1), tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Potrava

Komponenta

Protein/Tuk

Druh veličiny

Hmotnostní poměr

Jednotka

1

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Hmotnostní poměr nabývá hodnoty 0 až +∞. Nesmí se zaměňovat s  hmotnostní podíl (mass fraction), kde jsou hodnoty v intervalu pouze v intervalu 0 až 1.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 102 – 103.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor