OSN-SAbstraktOSN-E

Veškeré informace o AST v plazmě viz. text AST v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant lze použít EDTA, citrát i oxalát; heparinizovaná plazma způsobuje v reakční směsi zákal. Pro stanovení AST se však doporučuje sérum.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 AST

 AST v séru

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Jako antikoagulant lze použít EDTA, citrát i oxalát; heparinizovaná plazma způsobuje v reakční směsi zákal. Pro stanovení AST se však doporučuje sérum.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

 

Vladimíra Kvasnicová