OSN-SAbstraktOSN-E

Osmolalita moče se stanovuje pro zjištění celkového odpadu osmoticky aktivních látek močí, pro klasifikaci typu diurézy a pro posouzení koncentrační schopnosti ledvin. Náhodný vzorek moče s osmolalitou nad 600 mmol/kg prokazuje zachovanou koncentrační schopnost ledvin. Nižší hodnota neumožňuje z tohoto hlediska žádné závěry, k posouzení koncentrační schopnosti je třeba provést funkční test. Test s dlouhodobým odnětím tekutin se nedoporučuje, přednost má test s desmopresinem (Adiuretin).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Osmolalita

Osmolalita v plazmě

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Osmolalita moče se zvyšuje při zvýšené eliminaci osmoticky aktivních látek, zejména při hyperkatabolismu a při vylučování xenobiotik těkavého charakteru (etanol).

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Přímé následky zvýšené osmolality nejsou, problém může činit malý objem moč v případě, že organismus musí vyloučit vysoké množství solutů (hyperkatabolismus). Adekvátní diuréza je proto při hyperkatabolismu závislá na množství vylučovaných solutů.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Jsou závislé na věku. Denní odpad osmoticky aktivních látek se odhaduje na 900 – 1200 mmol/den (Schück, 1979).

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Význam má jak stanovení osmolality moče, tak celkový odpad osmoticky aktivních látek. V případě výpočtu odpadu osmoticky aktivních látek močí lze vycházet z diurézy v litrech, protože lze zanedbat vztah mezi hmotnostní koncentrací vody v moči, osmolalitou a osmolaritou. Tato chyba (zvyšující se při extrémních proteinuriích) je mnohonásobně menší než chyby sběru moče.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Clearance bezsolutové vody

Clearance osmolální

Frakční exkrece osmolální      

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Velmi hrubý odhad osmolality moče lze provést podle rovnice (Schück, 1979)

 

Osmolalita moče = 2([Na+] + [K+] + [NH4+]) + [urea]

 

kde symboly v hranatých závorkách představují látkové koncentrace uvedených látek v moč. Místo koncentrace amonného iontu lze použít odhad založený na předpokladu, že se denně vyloučí 30 – 50 mmol amonného iontu.

 

Pro vztah mezi osmolalitou moče a objemovou hmotností (hustotou, specifickou hmotností) moče udává Schück regresní rovnici ve tvaru

 

Osmolalita moče = 40 * objemová hmotnost  - osmolalita moče

 

Vztah mezi osmolalitou moče a objemovou hmotností (hustotou, specifickou hmotností) moče (Rose, 1994, Schück, 1979)

 

Objemová hmotnost

(kg m-3)

Osmolalita (mmol kg-1)

(Rose, 1994)

Osmolalita (mmol kg-1)

(Schück, 1979)

1000

0

0

1010

350

328

1020

700

728

1030

1050

1128

 

Tento vztah neplatí v přítomnosti velkých molekul v moči, kdy se zvyšuje objemová hmotnost moče bez odpovídajícího zvýšení osmolality moče (osmotická diuréza při glykosurii, velká proteinurie, aplikace kontrastních látek).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Schück, O.: Funkční vyšetřování ledvin. Avicenum, Praha, 1979.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor (2008-11-17)