OSN-SAbstraktOSN-E

Osmolalita stolice (čerstvé tekuté stolice) se výjimečně využívá pro odlišení původu průjmu. Běžně odpovídá osmolalita čerstvé stolice přibližně osmolalitě plazmy. Lze počítat osmolální okno stolice.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Osmolalita

Osmolal gap v plazmě

Osmolalita moče

Osmolalita plazmy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Údaje nejsou známé.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Bakteriální konverze sacharidů na osmoticky aktivní fragmenty osmolalitu stolice zvyšuje, proto je nutné osmolalitu stolice měřit do 30 minut po získání vzorku stolice.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Neuvádějí se.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

V čerstvé stolici běžně kolem 285 mmol/kg.

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Nejsou známé.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Fyzikální vlastnosti stolice znemožňující provedení vyšetření.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Pomocí měřené osmolality se vypočte osmolální okno stolice:

 

Osmolální okno stolice = Osmolalita stolice měřená – 2 ([Na+] + [K+])

 

kde [Na+] a [K+] jsou látkové koncentrace příslušných iontů ve stolici. Je-li hodnota osmolálního okna stolice pod 50 mmol/kg, průjem je způsoben sekrecí střevní tekutiny do lumen střeva bez následující absorpce. Při hodnotě nad 50 mmol/kg je průjem způsoben přítomností nevstřebaných solutů pocházejících například z potravy (Kaplan a Pesce, s. 273).

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Měření osmolality průjmovité stolice se používá pro odlišení původu průjmu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Kaplan a Pesce

Tietz Textbook of Clinical Chemistry

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Osmolální okno lze udávat v mmol/kg při měření iontů pomocí iontově selektivních elektrod. Správně by se měla použít hmotnostní koncentrace vody ve stolici, kterou by se látková koncentrace iontů vydělila a převedla tak na mmol/kg. Hodnota hmotnostní koncentrace vody v plazmě je 0,93 kg/l, údaj pro stolici není známý.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámky

Antonín Jabor (2008-11-17)OSN-E