OSN-SAbstraktOSN-E

Vlastnost je uváděna mezi druhy veličin (vlastnostmi, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI. Představuje obecnou charakteristiku jevu, kterou lze popsat volným popisným textem. Vlastnost (popis) je označením různých vlastností, které nelze popsat pomocí nominální škály, ale volným textem. Používá se v situacích, kdy nelze vybrat více specifickou vlastnost nebo se popisuje více vlastností současně. Mezi více specifické vlastnosti uváděné mezi druhy veličin patří například barva, čirost, kompatibilita, citlivost, přítomnost a další.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Vlastnost (popis) je obecnou vlastností jevu, který lze popsat volným popisným textem. Vlastnost (popis) je označením různých vlastností, které nelze popsat pomocí nominální škály, ale volným textem. Používá se v situacích, kdy nelze vybrat více specifickou vlastnost nebo se popisuje více vlastností současně. Mezi více specifické vlastnosti patří například

Barva,

Čirost,

Kompatibilita,

Citlivost,

Přítomnost

a další.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.