OSN-SAbstraktOSN-E

ALP (P) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky tohoto enzymu – izoenzymy nebo izoformy. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se enzym nalézá, je v tomto případě plazma.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je krev odebraná s přísadou protisrážlivého činidla za účelem získání plazmy.

 

Podrobnější údaje o (super)systému  plazma včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo. Další enzymy, které se v (super)systému plazma používají jako systémy, jsou

ACP(P)

AMS(P)

AST(P)

CK(P)

Laktátdehydrogenáza (plazma)

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E