OSN-SAbstraktOSN-E

Spermie (spermatozoa) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky nebo vlastnosti těchto buněk. Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetření komponent v tomto systému potřebný, je obvykle ejakulát. Spermie v ejakulátu tvoří jednu setinu objemu (objemový podíl 0,01). Spermie se tvoří ve varlatech (testis), odkud migrují do nadvarlat (epididymis), kde probíhá maturační proces. Rozlišují se X (nadpoloviční počet) a Y spermatozoa.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Průměrná spermie má hmotnost 37 pg a objem 17,4 µm3. Skládá se z hlavičky (délka 4,4 µm, objem 6,4 µm3), krátkého krčku, střední části (délka 4 µm, objem 3,1 µm3) a ocásku (délka 6 – 10 µm, průměr kolem 0,5 µm a objem 0,16 µm3). Motilitu zajišťuje ocásek pohyby s frekvencí 15 kmitů za sekundu. Motilita klesá s věkem.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Spermie se získávají odběrem ejakulátu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.