OSN-SAbstraktOSN-E

Ejakulát lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky nebo vlastnosti této biologické tekutiny.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Průměrný objem ejakulátu dospělých mužů tvoří kolem 3 ml s vysokou variabilitou. Průměrný počet spermií v ejakulátu fertilních mužů se pohybuje kolem 75 * 106 v ml s vysokou variabilitou hodnot. Motilitu vykazuje za normálních okolností kolem 60 % spermií fertilních mužů.

 

Další údaje – viz spermie.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.