OSN-SAbstraktOSN-E

N-acetyl-beta-D-glukózaminidáza (NAG) v moči se využívá například pro časnou detekci nefropatie při diabetes mellitus, pro sledování nefrotoxických účinků léků (cisplatina, těžké kovy, aminoglykosidy), pro odhalování rejekce ledviny po transplantaci. U diabetu předchází pozitivita NAG pozitivitu mikroalbuminurie.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

NAG

NAG/kreatinin

NAG/kreatinin v moči

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Zvýšení N-acetyl-beta-D-glukózaminidázy (NAG) v moči při diabetes mellitus se jako časná známka tubulopatie objevuje dříve, než je prokazatelná porucha bazální membrány glomerulů, tedy v období negativní mikroalbuminurie. V tomto období se profiltrovaný albumin se díky zvýšené reabsorpci v proximálním tubulu do moče nedostává a v moči je tak přítomna pouze NAG, v dalším stadiu je překročena reabsorpční kapacita tubulů a objevuje se mikroalbuminurie (společně s NAG v moči) a v dalším stadiu je přítomnost NAG v moči podmíněna nejen poruchou glomerulární bazální membrány, ale také destrukcí tubulárních buněk.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Stanovuje se jako poměr ke kreatininu v moči, horní referenční mez 0,004 µkat/mmol kreatininu (tj. 0,25 U/mmol kreatininu) (Jones, 1995).

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Stanovuje se jako poměr U_NAG/U_kreatinin.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Opakovatelnost stanovení koncentrace v moči pomocí testu Boehringer-Mannheim 1,02 – 1,55 %, reprodukovatelnost 1,72 – 2,88 % (Jones, 1995).

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Stanovuje se fluorometricky, kolorimetricky, spektrofotometricky a pomocí testačních proužků.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Zvýšené aktivity v moči u rejekce transplantované ledviny, jako projev nefrotoxické terapie (cisplatina, gentamicin), v rámci nefrotického syndromu a dalších chorobách. Používá se při pátrání po diabetické nefropatii v době normální albuminurie, bez přítomnosti mikroalbuminurie. Doplňující ukazatel při albuminurii, ukazatel destrukce tubulárních buněk při proteinurii.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Jones, A.P., Lock, S., Griffiths, K.D.: Urinary N-acetyl-beta-glukosaminidase in type I diabetes mellitus. Ann. Clin. Biochem., 32, 1995, č. 1, s. 58 – 62.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Dalibor Novotný