OSN-SAbstraktOSN-E

Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

 

OSN-STerminologieOSN-E

2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-on, 2-amino-1-methyl-4-imidazolidinon

 

OSN-SSynonymaOSN-E

1-methylhydantoin-2-imid, 1-methylglykocyamidin

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kreatinin v séru

Kreatinin v moči

Clearance kreatininu

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Kreatinin je cyklický imid kreatinu (= kyseliny N-methylguanidinoctové); sumární vzorec: C4H7N3O, relativní molekulová hmotnost: 113,12. Tvoří monoklinické destičky, rozkládá se kolem 300 °C, pKb (40°) = 10,45. Rozpouští se ve 12 dílech vody, slabě rozpustný je také v ethanolu, prakticky nerozpustný v acetonu, etheru a chloroformu. Izolace z moči je obtížná, kreatinin se většinou připravuje z komerčního kreatinu za použití HCl.

 

kreatin:                        kreatinin:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Kreatinin je konečným produktem katabolismu kreatinu a kreatinfosfátu (= fosfokreatinu). Kreatin slouží jako zásobárna vysokoenergetického fosfátu, zvláště v kosterním a srdečním svalu: při dostatečné energetické hotovosti je na něj z ATP přenesen fosfát. Vzniklý kreatinfosfát (makroergní sloučenina) slouží v případě potřeby k opětovnému přenesení fosfátu na ADP a tím k doplnění molekul ATP potřebných pro svalový stah. Tato reakce je využívána v prvních několika minutách intenzivní svalové práce.

Přeměna kreatin + ATP « kreatinfosfát + ADP je reverzibilní, katalyzuje ji kreatinkináza (CK). Cyklizace kreatinfosfátu na kreatinin a fosfát je spontánní, pomalá, ale kontinuální.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Kreatinin vzniká cyklizací kreatinu. Přeměna kreatinu na kreatinin obecně probíhá ve vodných roztocích, obě látky pak tvoří rovnovážnou směs.  V kyselém roztoku je veškerý kreatin přeměněn na kreatinin.

Kreatin je syntetizován v játrech a ledvinách z glycinu, guanidinové skupiny argininu a methylové skupiny poskytované S-adenosylmethioninem. Krví je pak transportován do svalu, kde se vyskytuje převážně ve fosforylované formě jako kreatinfosfát (20 - 30 % je volný kreatin, zbytek se nachází ve fosforylované formě; 98 % veškerého kreatinu se vyskytuje ve svalech). Kolem 1 až 2 % kreatinfosfátu  denně neenzymaticky cyklizuje na kreatinin. Množství kreatinu přeměněného na kreatinin je opět dosyntetizováno, kreatinin je z těla vyloučen jako odpadní látka.

Denní produkce kreatininu je kolem 25 mg/kg tělesné hmotnosti (průměrné hodnoty u dospělých neobézních mužů: 13,3 mmol/den, u žen: 10,6 mmol/den). Jelikož je tvorba kreatininu úměrná množství svalové hmoty, je jeho denní produkce pro danou osobu téměř konstantní.

 

Kreatinin se vyskytuje ve všech půdách, nachází se v obilných zrnech a další rostlinné hmotě. Byl nalezen v některých rybách a extraktu z krabího masa. Kreatinfosfát přítomný ve svalové tkáni živočichů (3-6 g/kg) je po smrti hydrolyzován na kreatin, který se při tepelném zpracování masa a masných výrobků dehydratuje na kreatinin, tj. do organismu se dostává jako součást masa a masných výrobků, včetně vývarů z masa.

Nedostatek proteinů v potravě vede ke snížení obsahu kreatininu v organismu. Příčinou je snížený přísun esenciálních aminokyselin (arginin, methionin), z kterých je syntetizován kreatin.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Spolu s kreatinem se nachází ve svalové tkáni, mozku a v krvi. Je běžnou součástí moči.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Za normálních podmínek je poměr produkce a exkrece kreatininu konstantní, oba pochody jsou v rovnováze. Kreatinin je vylučován močí: z 90 % je do moči filtrován, 10 % se do moči dostává tubulární sekrecí. Množství secernované tubuly roste s jeho vzrůstající koncentrací v séru. Jde o bezprahovou látku, tj. veškerý v ledvinách profiltrovaný kreatinin je z těla vyloučen, v tubulech není zpětně vstřebáván.

Denní exkrece kreatininu může být o 10-30 % vyšší než syntéza, což souvisí s příjmem kreatinu a kreatininu v mase, masných výrobcích a polévkách. Obecně závisí množství vyloučeného kreatininu za 24 hodin na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Při výrazném zvýšení koncentrace kreatininu v plazmě (při chronické nedostatečnosti ledvin) byla zjištěna také exkrece kreatininu střevní sliznicí (až 60 % přijatého kreatininu). Ve střevech je kreatinin hydrolyzován bakteriální kreatininázou.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

2,5 hod. (akutní pokles rychlosti glomerulární filtrace o 50 % zvýší poločas eliminace na 5 hodin)

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0‑471‑15451‑2

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

Velíšek, J.: Chemie potravin 1, Ossis, Tábor, 2002. ISBN 80-86659-00-3

Budavari, S. (editor): The Merck Index. An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, twelfth edition, Merck & CO., Inc., Whitehouse Station, N J, 1996. ISBN 0911910-12-3

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80‑7184‑649‑3

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Přepočty:

1 mol kreatininu = 113,118 g

1 mmol kreatininu = 113,118 mg

1 mg = 8,84 µmol

1 mg% (1 mg/dl) = 88,4 µmol/l

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimíra Kvasnicová (2006)