OSN-SAbstraktOSN-E

Výpočet clearance kreatininu bez korekce na tělesný povrch, z hodnot kreatininu měřených metodou Jaffé (EQ1), enzymaticky (EQ2) i pomocí suché chemie (EQ3), se používá pro hrubý odhad glomerulární filtrace.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Clearance kreatininu

Clearance endogenního chromogenu

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Kreatininová clearance

GFR, Glomerulární filtrace

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kreatinin

Krev

Kreatinin - odpad močí    

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Predikce glomerulární filtrace z koncentrace sérového kreatininu je založena na předpokladu, že je možné odhadnout vylučování kreatininu z vhodných somatických parametrů, jako je věk, pohlaví, hmotnost, výška, tělesný povrch a podobně. Využívá se přitom obvykle známého vztahu pro výpočet clearance libovolné látky, tj.

 

clearance = (koncentrace látky v moči * diuréza za čas) / koncentrace látky v plazmě

 

pro kreatinin (resp. endogenní chromogen vzhledem k nespecifitě používané reakce alkalického pikrátu), pomocí kterého odhadujeme glomerulární filtraci, zní tedy vzorec

 

glomerulární filtrace = (U_kreatinin * V) / P_kreatinin

 

kde glomerulární filtrace je v ml/s, U_kreatinin a P_kreatinin jsou močová, resp. plazmatická látková koncentrace kreatininu v mmol/l a V je diuréza za čas (v ml/s).

 

Porovnáme-li tento výpočet se vzorcem podle Cockrofta a Gaulta, zjistíme, že v čitateli je odhad vylučování kreatininu z věku, pohlaví a hmotnosti:

                                           

odhad glomerulární filtrace = (140 - věk) * hmotnost * F / (48,9 * P_kreatinin)

 

kde věk je v rocích a hmotnost v kg, faktor F je 1.00 pro muže a 0.85 pro ženy. Vzhledem k tomu, že se sérový kreatinin s věkem podstatně nemění (Fastbom, 1996), je možnost odhadu glomerulární filtrace pomocí Cockroftovy a Gaultovy rovnice u starých osob založena na předpokladu, že pokles hmotnosti s věkem koreluje s poklesem objemu svalové hmoty jako zdroje kreatininu vylučovaného močí.

 

Pokles hmotnosti v populaci nad 75 let tvoří u mužů 0,4 kg/rok a 0,7 kg/rok u žen, tomu odpovídá pokles odhadované clearance kreatininu z hodnoty v 75 letech 0,95 ml/s u mužů, resp. 0,833 ml/s u žen průměrně o 0,0183 ml/s ročně u mužů a o 0,020 ml/s ročně u žen. Bez ohledu na pohlaví to znamená pokles o 0,020 ml/s ročně z hodnoty 0,867 ml/s ve věku 75 let na hodnotu 0.45 ml/s ve věku 95 let (Fastbom, 1996).

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Objem moče (ml)

Doba sběru moče (s)

Látková koncentrace kreatininu v plazmě (mmol/l)

Látková koncentrace kreatininu v moči (mmol/l)

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Clearance kreatininu = (U_kreatinin * V) / P_kreatinin

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Interference s Jaffé pozitivním chromogenem (zejména v séru). Nedodržení diety, nedodržení zákazu fyzické aktivity, hyperkatabolismus, nesprávný sběr moče.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Závislé na věku a pohlaví.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Ukazatel glomerulární filtrace.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Základní ukazatel glomerulární filtrace, poměrně pozdní reakce na pokles filtrace v nemoci. Větší význam má stanovení clearance korigované na tělesný povrch.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Fastbom, J., Wills, P., Cornelius, C., Viitanen, M., Winblad, B.: Levels of serum creatinine and estimated creatinineclearance over the age of 75: a study of an elderly Swedish population. Arch. Gerontol. Geriatr., 23, 1996, s. 179 - 188.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E