OSN-SAbstraktOSN-E

IgM v likvoru patří mezi významné likvorové imunoglobuliny. Normální koncentrace v likvoru činí 0,2 - 1,2 mg/l. Jedná se o parametr, který by měl být v likvoru vždy stanoven v každém odebraném vzorku.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Biologickým chováním se výrazně liší od ostatních likvorových imunoglobulinů. Jistě obecně platí, podobně jako u ostatních imunoglobulinů, že jeho koncentrace v likvoru stoupají buď při přítomnosti bariérové poruchy nebo při jeho intratekální syntéze. Přítomnost intratekální syntézy IgM lze dokumentovat numericky pomocí tzv. Reiberova vztahu či kvalitativně pomocí izoelektrické fokusace, které však je rutinně používáno prakticky jen pro třídu IgG.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Normální koncentrace v likvoru činí 0,2 - 1,2 mg/l.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

IgM se může podobně jako IgG posuzovat ve vztahu k albuminu. Jedná se o tzv. index IgM/Albumin (IGMALBCP):

 

                          CSFIgM              CSFALB

IGMALBCP = ( --------------- ) / ( --------------- )

                             SIgM                  SALB

 

Hodnocení: pozitivní hodnota je nad 0,07 (Hishe, 1988), nad 0,08 (Kamp, 1989). Zvýšení při recentní infekci (např. bakteriální meningitida). IgM je první imunoglobulinová třída, která se zvyšuje po infekci nebo jako odpověď na antigen bakteriální buněčné stěny (např. na lipopolysacharid). Porucha hematoencefalické bariéry je v tomto případě málo pravděpodobná (jde o začátek ataky, kdy by ještě měla být intaktní) (Kamp, 1989).

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Vzestup koncentrace IgM lze v likvoru pozorovat např. u neuroinfekcí, zejména chronických, jakými je např. neuroborelióza, ale i u neuroinfekcí jiných. U některých akutních atak roztroušené sklerózy lze rovněž pozorovat vzestup koncentrace IgM likvoru, ač imunoglobulinem pro RS typickým je jistě IgG. U všech výraznějších bariérových poruch, tedy např. u kompresivních likvorových syndromů a u polyradikuloneuritidy Guillain-Barré, lze rovněž pozorovat vzestup koncentrace IgM v likvoru.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pavel Adam

recenzoval Miroslav Engliš.