OSN-SAbstraktOSN-E

Pepsinogeny jsou prekurzory řady proteináz (pepsinu A, B, C - EC 3.4.23.1,2,3). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Laboratorní metody v gastroenterologii

Pepsinogen v séru

Pepsin A

Pepsin B

Gastricsin (Pepsin C)

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Elektroforeticky lze separovat v agarovém gelu 8 proteáz žaludeční sliznice, pepsinogeny PG1 - PG5 tvoří skupinu imunologicky identických proteinů - pepsinogen I (PG-I, PGA), pepsinogeny PG6 a PG7 tvoří skupinu pepsinogenu II (PG-II, PGC), posledním proteinem je katepsin E (SMP, Slow Moving Proteinase). Molekulová hmotnost pepsinogenu I je 42 500.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Secernován žaludečními buňkami.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.