OSN-SAbstraktOSN-E

Enzym, prekurzor pepsinu, má význam v diagnostice patologií žaludeční sliznice.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Pepsinogen

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Laboratorní metody v gastroenterologii

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Pepsin je obecné označení pro řadu proteináz (pepsin A,B,C - EC 3.4.23.1,2,3), pepsinogeny jsou jejich prekurzory (proenzymy). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze. Elektroforeticky lze separovat v agarovém gelu 8 proteáz žaludeční sliznice, pepsinogeny PG1 - PG5 tvoří skupinu imunologicky identických proteinů - pepsinogen I (PG-I, PGA), pepsinogeny PG6 a PG7 tvoří skupinu pepsinogenu II (PG-II, PGC), posledním proteinem je katepsin E (SMP, Slow Moving Proteinase). Molekulová hmotnost pepsinogenu I je 42 500.

 

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Ke stanovení se používá RIA metodik s 125I-pepsinogenem v kompetitivním uspořádání nebo ELISA metodika.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Klinický význam má stanovení pepsinu při insulinovém testu a sérová hladina pepsinogenů A a C. Ke stanovení se používá RIA metodik s 125I-pepsinogenem v kompetitivním uspořádání. Pepsinogen A je markerem slizniční atrofie a je používán v genetických studiích jako subklinický marker vředové choroby duodena. Pepsinogen C je používán jako marker stavu žaludeční sliznice (případně v poměru PG-A/PG-C) a rovněž jako marker eradikace infekce Helicobacter pylori. Snížení hladiny pepsinogenu A prokazujeme u nemocných s achlorhydrií např. u perniciózní anémie. Nejnovější studie prokazují významné snížení pepsinogenu-I a současně zvýšení hladiny IgA protilátek k Helicobacter pylori u karcinomu žaludku.

 

 

Stanovení poměru hladin obou pepsinogenů (PG-I : PG-II) je dnes považováno za nejvýhodnější variantu serologických markerů. Poměr PG-I:PG-II signifikantně klesá v závislosti na histologickém riziku, nebo přítomnosti vacA+ pozitivity Helicobacter pylori infekce. Kombinace stanovení hladiny pepsinogenu-I, gastrinu-17 a protilátek k Helicobacter pylori je testováno jako tzv. serologická biopsie, GastroPanel - v diferenciální diagnostice gastritid. Screeningové testování rizika atrofické gastritídy, resp. rizika karcinomu žaludku, ve spojení s pozitivitou Helicobacter pylori, je další oblastí screeningu nádorů gastrointestinálního traktu.

 

 

 

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Cao Q. - Chin J Dig Dis. 2007, Medline - link
Lopes AI. - Scand J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Stemmermann GN. - Histopathology. 2006, Medline - link
Derakhshan MH. - J Clin Pathol. 2006, Medline - link
Nardone G. - Aliment Pharmacol Ther. 2005, Medline - link
Hokkanen S. - Scand J Clin Lab Invest. 2005, Medline - link
Germana B. - Dig Liver Dis. 2005, Medline - link
Ohkusa T. - Aliment Pharmacol Ther. 2004, Medline - link
Urita Y. - Dig Dis Sci. 2004, Medline - link
Ohata H. - Int J Cancer. 2004, Medline - link
Konturek SJ. - Digestion 2003, Medline - link
Vaananen H. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, Medline - link
Miki K. - Am J Gastroenterol 2003, Medline - link
Sanduleanu S. - Eur J Clin Invest 2003, Medline - link
Broutet N. - Br J Cancer 2003, Medline - link
Sipponen P. - Scand J Gastroenterol 2002, Medline - link
Mardh E. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Lorente S. - Gut 2002, Medline - link
Tabata H. - Scand J Gastroenterol 2001, Medline - link
Bodger K. - Helicobacter 2001, Medline - link
Bermejo F. - Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link

Miki K. - Chin J Dig Dis. 2007, Medline - link

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.