OSN-SAbstraktOSN-E

Diference silných iontů je vypočtený ukazatel používaný pro klasifikaci acidobazických poruch.

 

OSN-STerminologieOSN-E

SID efektivní (sérum)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Strong Ion Difference, SID, Efektivní SID, SIDeffective

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 09002, tj. SID efektivní (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Anion gap

Acidobazická rovnováha   

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Současné stanovení acidobazických ukazatelů (pH, hydrogenkarbonátu ) a iontů z jednoho odběru krve.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

P_HCO3-, S_Albumin, S_P

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

SIDefektivní  = [HCO3-]+0,28*[S_Albumin]+1,8*[S_fosfát]

 

Exaktní vzorec:

X = A+0,28*B+1,8*C

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 09002, tj. SID efektivní (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

A: 02032, tj. HCO3- stand. (P; látková konc. [mmol/l] *)

B: 00504, tj. albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

C: 02617, tj. P (S; látková konc. [mmol/l] *)

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

HCO3- je určen výpočtem v plazmě podle Henderson-Hasselbalchovy rovnice

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor