OSN-SAbstraktOSN-E

Výpočet indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) z tělesné výšky a tělesné hmotnosti.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Body mass index

 

OSN-SSynonymaOSN-E

BMI, Index tělesné hmotnosti, Queteletův index, BMI

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 20454, tj. Tělo-Body mass index (Pt; plošná hmotnost [kg/m^2] výpočet)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Tělo-Body mass index (dospělí)

Tělo-Body mass index (děti)

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Výška a váha

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

BM=Pt_váha/(Pt_výška*100)^2

 

Exaktní vzorec:

X=A/(B*100)^2

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 20454, tj. Tělo-Body mass index (Pt; plošná hmotnost [kg/m^2] výpočet)

A: 20042, tj. váha (Pt; hmotnost [kg] vážení)

B: 20411, tj. výška (Pt; výška [cm] měření délky)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

20 - 25

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E