OSN-SAbstraktOSN-E

Body mass index, BMI, je podílem tělesné hmotnosti (udané v kg) a druhé mocniny výšky (udané v m). Jedná se o základní index klasifikující přiměřenost hmotnosti osoby ve vztahu k výšce.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Body mass index, BMI, index tělesné hmotnosti

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Queteletův index tělesné hmotnosti

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Údaje pro dospělé ve vztahu k nutrici jsou v dokumentu Index tělesné hmotnosti (BMI).

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Podíl tělesné hmotnosti (v kg) a tělesné výšky (v m na druhou).

 

 

Pediatrické a klinické aspekty

Body mass index (BMI) je v současnosti v celosvětovém měřítku nejužívanějším tělesným indexem (z minulosti ho známe jako tzv. "Queteletův index" ). V období od narození do ukončení růstu (viz grafy) se BMI velmi významně mění a stejně jako obě veličiny, které ho vytvářejí, má i BMI v ontogenezi charakteristický sexuální dimorfismus.

 

Považujeme za důležité upozornit na nevhodnost paušálního doporučování "optimálních hodnot BMI" v období před ukončením růstu, resp. bez ohledu na věk (např. u adolescentů s hodnotami tělesných výšek dospělých je chybné doporučovat jako "přiměřené" či hodnotit jako "nevhodné" či "rizikové" hodnoty BMI známé pro dospělou populaci)! Upozorňujeme rovněž na numericky vysoké hodnoty BMI např. u závodně sportujících jedinců, u nichž nadprůměrnou hodnotu jejich hmotnosti, resp. BMI nevytváří rozvoj tukové, ale svalové komponenty.

 

Stejně jako u prosté relace hmotnosti k výšce doporučujeme i u BMI považovat za "rizikové" hodnoty nad osmdesátým a pod desátým percentilem.


Body mass index, chlapci, 0 - 4 r.
CAV 1991

 


Body mass index, chlapci, 0 - 18 r.
CAV 1991

 


Body mass index, dívky, 0 - 4 r.
CAV 1991

 


Body mass index, dívky, 0 - 18 r.
CAV 1991
Body mass index, chlapci, 0 - 18 r.
CAV 1991

Body mass index (kg/m^2)


Kalendářní věk

x

SD

0.0-1.0 m.

13.58

1.610

1.0-2.0 m.

14.52

1.670

2.0-3.0 m.

15.52

1.640

3.0-4.0 m.

16.34

1.920

4.0-5.0 m.

16.36

1.800

5.0-6.0 m.

16.85

1.670

6.0-7.0 m.

16.96

1.710

7.0-8.0 m.

17.11

1.730

8.0-9.0 m.

17.49

1.760

9.0-10.0 m.

17.63

1.720

10.0-11.0 m.

17.67

1.800

11.0-12.0 m.

17.74

1.870

1.0-1.25 r.

17.47

1.730

1.25-1.5 r.

17.21

1.690

1.5-1.75 r.

17.01

1.710

1.75-2.0 r.

16.71

1.630

2.0-2.5 r.

16.37

1.620

2.5-3.0 r.

16.09

1.510

3.0-3.5 r.

15.89

1.420

3.5-4.0 r.

15.76

1.440

4.0-5.0 r.

15.61

1.410

5.0-6.0 r.

15.51

1.630

6.0-7.0 r.

15.76

1.770

7.0-8.0 r.

15.93

1.930

8.0-9.0 r.

16.32

2.000

9.0-10.0 r.

16.84

2.260

10.0-11.0 r.

17.43

2.580

11.0-12.0 r.

17.94

2.660

12.0-13.0 r.

18.47

2.640

13.0-14.0 r.

19.12

2.710

14.0-15.0 r.

19.80

2.580

15.0-16.0 r.

20.46

2.520

16.0-17.0 r.

21.11

2.530

17.0-18.0 r.

21.77

2.640


Body mass index, dívky, 0 - 18 r.
CAV 1991

Body mass index (kg/m^2)


Kalendářní věk

x

SD

0.0-1.0 m.

13.18

1.240

1.0-2.0 m.

14.03

1.530

2.0-3.0 m.

14.91

1.580

3.0-4.0 m.

15.57

1.580

4.0-5.0 m.

16.01

1.530

5.0-6.0 m.

16.38

1.680

6.0-7.0 m.

16.75

1.650

7.0-8.0 m.

16.90

1.740

8.0-9.0 m.

16.82

1.620

9.0-10.0 m.

17.14

1.720

10.0-11.0 m.

17.17

1.690

11.0-12.0 m.

17.13

1.760

1.0-1.25 r.

17.15

1.690

1.25-1.5 r.

16.84

1.640

1.5-1.75 r.

16.65

1.610

1.75-2.0 r.

16.30

1.590

2.0-2.5 r.

16.03

1.510

2.5-3.0 r.

15.70

1.290

3.0-3.5 r.

15.61

1.340

3.5-4.0 r.

15.58

1.500

4.0-5.0 r.

15.43

1.520

5.0-6.0 r.

15.27

1.520

6.0-7.0 r.

15.60

1.830

7.0-8.0 r.

15.93

2.070

8.0-9.0 r.

16.24

2.260

9.0-10.0 r.

16.73

2.440

10.0-11.0 r.

17.13

2.580

11.0-12.0 r.

17.77

2.700

12.0-13.0 r.

18.57

2.900

13.0-14.0 r.

19.58

2.800

14.0-15.0 r.

19.95

2.510

15.0-16.0 r.

20.51

2.380

16.0-17.0 r.

21.01

2.550

17.0-18.0 r.

21.33

2.540

 

Literatura

Bláha, P., Lhotská, L., Šrajer, J., Vígnerová, J., Vančata, V.: Percentilové grafy BMI a Rohrerova indexu. Československá pediatrie, 49, 1994, 716-728.

Šrajer, J., Prokopec, J., Bláha, P., Šrajer, J.ml., Krásničanová, H.: Sekulární změny tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI českých kojenců, dětí a mládeže v letech 1951 - 1991. Čsl. pediatrie č.5, 1998.

 

 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová