OSN-SAbstraktOSN-E

Přehled možností odhadu vypočtené efektivní osmolality.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Osmolalita plazmy efektivní vypočtená

 

Definice v NČLP:

Osmolalita efektivní (výpočet) (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Calculated effective osmolality

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Podle způsobu výpočtu.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Podle způsobu výpočtu.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec 1.

POsmEffcalculated(1) = 2*P_Na+ + P_Glukóza        [mmol/kg]

 

Tradiční vzorec 2.

POsmEffcalculated(2) = 1.86*P_Na+ + P_Glukóza +  9         [mmol/kg]

(modifikovaná rovnice Dorwarta a Chalmerse, s vynecháním plazmatické koncentrace urey)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Vypočtená efektivní osmolalita se využívá v situacích, kdy je nutné posoudit vliv osmotických změn bez ovlivnění urey, která volně prochází biologickými membránami.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.