OSN-SAbstraktOSN-E

Hořečnatý kationt v moči má významnou inhibiční aktivitu vůči krystalizaci kalciumfosfátu a kalciomoxalátu. Magnezinurie bývá závislá na renálních funkcích, diuréze a celkových zásobách v organismu. Při hypomagnesinurii se zvyšuje riziko vzniku nefrokalcinózy a intranefrotické tvorby konkrementů. Objevují se poruchy tubulární reasorpce Ca, Mg a P a poruchy acidifikační funkce ledvin. Vyvíjí se deficit kalcia v séru se sekundární hyperparatyreózou. Zvyšují se renální ztráty fosforu, snižuje se koncentrace intracelulárního fosforu v ledvinách. Pro nedostatek extracelulárního hořčíku se zvýrazňuje deficit intracelulárního magnezia a kalia.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Mg

Mg v plazmě

Mg/kreatinin v moči

  

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

U zdravého dospělého se vyloučí za den ledvinami 0.5-5 mmol/l hořčíku. Vylučování Mg se mění v přímé závislosti na filtraci a diuréze.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Vylučování Mg do moče závisí obvykle na celkových tělesných zásobách a jeho absorpci. U jedinců s deficitem hořčíku v organismu dochází ke zvýšené resorpci hořčíku v ledvinách a zvýšené absorpci hořčíku v gastrointestnálním traktu a hypomagnezinurii. U jedinců s hypofiltrací, resp. renální insuficiencí jsou odpady hořčíku do moče velice nízké. Jednou z možných příčin vzniku hypomagnezinurie je také podávání saluretik (např. thiazidů).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Dospělí: 0.5-5 mmol/den (při < 3 mmol/den se zvyšuje riziko vzniku urolitiázy)

 

Normální hodnoty pro dětstký věk (Louženský, 1982)

Magnezium (mmol/kg/24h)

 

Věk

Percentil

2,5

50,0

97,5

n

do 2 let

0,025

0,077

0,157

31

2 - 7 let

0,044

0,099

0,190

32

7 - 11 let

0,040

0,101

0,217

24

11 - 18 let

0,036

0,065

0,108

25

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Nebyly popsány.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Využívá se (k počítačem podporovanému) k odhadu rizika krystalizace moče, resp. rizika vzniku urolitiázy, společně se stanovením inhibitorů (např. citrátu) a promotorů krystalizace (např. cystinu, oxalátu, sulfátu, kalcia, kyseliny močové, fosfátu, atp.) v moči.

 

Nejčastěji se využívá v následujících výpočtech:

Mg/kreatinin moč (norma u dospělých < 0.2 mol/mol)

Frakční exkrece Mg (norma u dospělých 0,015 – 0,08)

(Ca*oxalát)/(Mg*kreat) v moči (norma u dospělých < 50 mmol/mol)

(Ca*oxalát*urát)/(Mg*kreat2) v moči (norma u dospělých < 13 mmol/mol)

Index R1 dle Tiselia (norma u dospělých < 380):

([Ca/kreat]0.71* [Oxalát/kreat])/([Mg/kreat]0.14* [Citr/kreat]0.10)

 

Relativní saturace kacluimoxalátu (norma u dospělých < 0,6):

RSCaox = log(Ca0.71*Ox*Mg-0.14* V0.37)/1.25 + 1

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Ke stanovení magnezinurie se obvykle používá fotometrie (ionty hořčíku reagují v alkalickém prostředí s chromogenem za vzniku fialového komplexu) nebo AAS (metodu s vyšší mírou přesnosti a správnosti).

Fotometrie:

CV% v sérii:      < 3%

CV% mezi sériemi: < 7%

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Cena jednoho stanovení se pohybuje u fotometrie do hodnoty 1 Kč.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Jedinci s hypomagnezinurií bývají častěji ohroženi rizikem vzniku urolitiázy, osteopatií, řadou metabolických abnormalit či vegetativní dysfunkcí. Magnesium představuje asi 20% inhibiční aktivity moči vůči krystalizaci kalciumfosfátu; byl také prokázán jeho inhibiční vliv na krystalizaci při hyperoxalurii. Prognóza kalciové litiázy při deficitu Mg bývá obvykle špatná, bez suplementace Mg jsou časté recidivy konkrementů. Léčba hořčíkem bývá naopak velice efektivní.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1)     Coe F.L., Parks J.H., Asplin J.R.: The pathogenesis and treatment of kidney stones. NEJM, 1992, 327:1141-1152

2)     Curhan G.C., Wlater M.D.: Dietary Calcium and other nutrients and risk kidney stones. NEJM, 1993, 328:1200-1205

3)     Hennequin C.: A new approach to studiing inhibitors of calcium oxalate crystal growth. Urol.Res., 1993, 21:101-108

4)     Resnick M.I., Pak C.Y.: Urolithiasis: a Medical and surgical References. W.B. Sounders Company, 1990:1-200.

5)     Coe, F.L., Favus, M.J., Pak, C.Y.C., Parks, J.H., Preminger, G.M.: Kidney stones: Medical and surgical management. 1996

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

David Stejskal

.