OSN-SAbstraktOSN-E

HE4 (Human Epididymal Protein 4) je biomarker karcinomu ovaria. Patří mezi epididymální proteiny (Homo sapiens epididymis specific). Patří do skupiny rodiny proteinů označované „four-disulfide core“ (FDC), která zahrnuje malé, tepelně stabilní a kyselé proteiny s heterogenní strukturou a funkcí.

 

OSN-STerminologieOSN-E

WAP 4-disulphide core domain protein 2 

 

OSN-SSynonymaOSN-E

WFDC2

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

HE4 v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

HE4 (WFDC2) je tvořen dvěma WAP doménami (whey acidic protein, WAP) a 4 disulfidickými jádry. Tvoří se především v epitelových nádorech ovaria. Gen HE4 patří mezi geny rodiny proteázových inhibitorů s imunitním potenciálem, které se vytvářejí v reprodukčních orgánech a horních dýchacích cestách.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Pravděpodobně je součástí systému antiproteáz, ale antiproteolytický účinek nebyl spolehlivě prokázán. Patří mezi skupinu epididymálních proteinů společně s ARP, HE1, HE2, HE3alfa,beta a HE5/CD52.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

HE4 tvoří buňky rozvíjejícího se karcinomu ovaria. U benigních tumorů se netvoří v množství, které by mohlo významně zvýšit koncentrace v séru. Význam použití HE4 spočívá ve faktu, že jeho exprese může být zvýšená u pacientek s ca ovaria, které nemají zvýšen CA 125. HE4 tvoří i buňky nenádorové, ale v malém množství (podstatně menším než u karcinomu ovaria)..

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Po sekreci z buněk se HE4 rychle dostává do cirkulující krve.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E