OSN-SAbstraktOSN-E

HE4 ‚Human epididymal secretory protein E4) je biomarker karcinomu ovaria, používaný jako doplněk vyšetření tumormarkeru CA125 v séru nebo v situacích, kdy je stanovení CA125 méně výpovědné (premenopauza).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

HE4

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

U většiny pacientů bez karciniomu ovaria jsou koncentrace pod 50 pmol/l.  Zvýšené hodnoty jsou u karcinomu endometria (kolem 100 pmol/l) a ovaria (kole 1100 pmol/l).

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrech

Moore (Moore, 2009) navrhl algoritmus pro odhad pravděpodobnosti rizika karcinomu ovaria:

 

Premenopausal: Predictive Index (PI) = − 12.0 + 2.38low asteriskLN(HE4) + 0.0626low asteriskLN(CA 125)

Postmenopausal: Predictive Index (PI) = − 8.09 + 1.04low asteriskLN(HE4) + 0.732low asteriskLN(CA 125)

Predicted Probability (PP) = exp(PI) / [1 + exp(PI)]

 

Podle použité cut-off hodnoty indexu se mění senzitivita a specifičnost double testu (podrobnosti Moore, 2009).

Uvedené algoritmy byly odvozeny s použitím souprav HE4 EIA assay (Fujirebio Diagnostics) a Abbott CA125 II Architect assay a použití pro jiné diagnostické soupravy není nijak validováno.

OSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Používá se společně s CA125.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Moore, R.G., McMeekin, D.S., Brown, A.K. et al.: A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol. Oncol., 112, 2009, s. 40 – 46.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E