Somatotropin je proteinový hormon o 191 aminokyselinách a molekulové hmotnosti 22 kDa (existuje i forma 20 kDa). V séru je částečně navázaný na vazebný protein, který je identický s extracelulární doménou receptoru pro GH. Jeho účinek je především nepřímý - zprostředkovaný tvorbou růstového faktoru somatomedinu C (insulin like growth factor IGF-I) v játrech i dalších tkáních. GH má však i účinky přímé – působí diferenciaci prekurzorových buněk na chondroblasty a chondrocyty, má protiinzulínový účinek na postreceptorové úrovni a působí lipolyticky. Přímé i nepřímé účinky jsou nezbytné pro růst organizmu.

 

Další informace

Klinická endokrinologie

STH

 

 

Jan Čáp