*n - údaje pro nemocnici a NZIS

Údaje potřebné pro vykazování ”NZIS” nebo jiné podobné výkaznictví.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

zam_text

a

-40

?

 zaměstnání  slovně

 

text

 

prodlouženo z max 30 zn od DS 3.05.01

klas_zam

a

1

?

klasifikace zaměstnání

 

[KlasifikaceZamestnaniJednomistna] #

 

 

rod_stav

a

1

?

rodinný stav

 

[Stav] #

 

 

narodnost

a

1

?

národnost

 

[Narodnost] #

 

 

vzdelani

a

1

?

vzdělání

 

[Vzdelani] #

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku n

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*n

poznámky k celému bloku:

V gesci ÚZIS ČR.

 

Slouží k předávání základních údajů pro ÚZIS ČR mezi IS.