*ocz - obsah bloku očkování

Informace o jednom očkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_oc_kod

a

-8

1

typ očkování - kód

[LOCTO] #!

pokyny:

1.viz typ_oc_kod - pokyny

2. viz 01

přepracování číselníku "LOCTO"

DS 3.10.01

typ_oc_text

a

-55

1

typ očkování - text

 

pokyny:

1. text odpovídající kódu “typ_oc_kod”

2. viz 01

úprava délky od

DS3.02.01

davka

e

 

+

očkovací dávka

 

pokyny:

1. informace o jedné aplikaci očkovací látky

2. viz davka - pokyny

povinné

od verze

DS3.02.01

dat_po

e

 

?

datum příštího plánovaného očkování

formát D

 

 

pozn

e

-255

?

poznámka, jiné údaje

volný text

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ocz

poznámky k celému bloku:

Struktura je prodiskutována s pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS.

 

 

typ_oc_kod

pokyny:

Uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.

 

 

davka

pokyny:

Dávek v rámci jednoho typu očkování může být více.

Připouští se i pouhé sdělování typu očkování bez bližších informací k dávce (dávkám).

Vzhledem k tomu, že údaj nese informaci o datumu, autorovi, reakci atd., je povinný.

 

 

01 - pokyny společné pro typ_oc_kod, typ_oc_text:

Číselník typů očkování obsahuje kód i text. S ohledem na méně sofistikované IS je nutné vždy uvádět i textové vyjádření.

Viz číselník [LOCTO]