*zadatel - informace o žadateli z hlediska výkaznictví ZP v ČR

Informace o žadateli z hlediska výkonů účtovaných pacientově zdravotní pojišťovně typu VZP. Pouze v DS3.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu žádajícího pracoviště

řetězec číslic

 

nové od

DS 3.17.05

icz

a

8

?

identifikační číslo zdravotnického zařízení žádajícího pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

icp

a

8

1

identifikační číslo žádajícího pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

odb

a

3

1

odbornost žádajícího pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

icl

a

8

?

identifikační číslo lékaře

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

ns

a

8

?

nákladové středisko

řetězec číslic

pokyny:

1. variabilní symbol

2. viz 01

poznámky:

fakultativní

 

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

řetězec číslic

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 3.17.05

jmeno

e

-255

?

jméno a příjmení žádajícího lékaře

volný text

 

 

 

pozn

e

-255

?

další údaje, poznámky aj.

volný text

 

 

 

dat_za

e

 

?

datum a čas vystavení žádosti

formát DT

pokyny:

pro potřebu vyžádané péče v bloku au .

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*zadatel

poznámky k celému bloku:

Blok je volán z bloků au, lo a zon, je využíván pouze v DS3. Blok je připraven samostatně pro ČR a pro SR.

 

01 - pokyny společné pro icz, icp, odb, icl, ns:

Položky určené pouze pro ČR.

S ohledem na povinnost vyplnění v ČR a neexistenci položek v SR je tento blok pro SR řešen samostatně.

 

Poznámky k identifikačním údajům:

·          IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)

·          IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)

·          IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno)

·          ODB (3) – odbornost (odbornost je  sdělována pouze prostřednictvím tohoto bloku)

 

Z hlediska zdravotních pojišťoven je pro objednávku nutné uvedení IČP a ODB, IČZ je zadáváno podle potřeby.

Zadávání ostatních údajů je věcí komunikujících IS (předávaných dat).