*auz - obsah bloku výkony účtované pojišťovně

Výkon účtovaný pacientově pojišťovně typu VZP (VšZP).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

indikace

a

1

1

indikace

”I,C,P,Z,X”

viz seznam hodnot

pokyny:

viz 01

poznámky:

forma úhrady

 

doklad

a

2

?

typ dokladu; číselný kód dokladu dle metodiky VZP

 

pokyny:

položky určené pouze pro ČR poznámky:

dle metodiky VZP

 

polozka

a

1

1

typ položky dle metodiky VZP

”V,1,2,3,4”

viz seznam hodnot

pokyny:

položky určené pouze pro ČR poznámky:

dle metodiky VZP

 

dat_du

e

8

?

datum výkonu

formát D

pokyny:

viz 01

 

diag

a

-5

?

diagnóza pro výkon

[Mkn10_5] #

 

pokyny:

1. viz diag - pokyny

2. viz 01

poznámky:

1. číselník MKN-10 není součástí DS

2. dle metodiky ZZP a VšZP

 

kod_vykonu

a

5

1

kód výkonu

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

1. dle metodiky VZP

2. dle metodiky VšZP

 

lok_zubu

a

-4

 

?

lokalizace zubu

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

1. dle metodiky VZP (3 a 4 pozice není dosud využita)

2. dle metodiky ZZP a VšZP

 

mnozstvi

a

-12

?

množství (pouze pro ZUM)

číslo ve tvaru ”8.3” dle VZP

pokyny:

položky určené pouze pro ČR poznámky:

dle metodiky VZP

 

cena

a

8

?

cena v Kč (pouze pro ZUM)

 

pokyny:

položky určené pouze pro ČR poznámky:

dle metodiky VZP

 

kod_lab

a

4

?

kód laboratoře (pouze pro protetiku)

 

pokyny:

položky určené pouze pro ČR.

poznámky:

dle metodiky VZP

 

sr_cito

a

1

?

příznak ”cito” vyšetření

(SR)

písmeno ”C”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_nahrady

a

-2

?

kód náhrady

(SR)

01, 02,...

Z, S

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_kod_lek

a

6

?

kód podávaného léku, kód SZM

(SR)

 

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_mnozstvi

a

-9

?

množství

(SR)

číslo ve tvaru

”6.2”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_cena

a

-9

?

cena v €

(SR)

číslo ve tvaru

”6.2”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

pozn

e

-255

?

poznámka k bloku výkony

volný text

pokyny:

viz 01

 

cetnost

a

3

1

četnost vykázání stejného kódu

kladné celé číslo

poznámky:

např. vykáznání onkomarkerů

nové od 3.11.01

icp

a

8

?

identifikační číslo pracoviště odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro pojišťovnu

3. viz icp - pokyny

nové od 3.11.01

odb

a

3

?

odbornost pracoviště odesílatele

číslo

pokyny:

1. položka určená pouze pro ČR

2. viz odb - pokyny

nové od 3.11.01

SEMAFOR_DS3sr_lokalizace

a

1

?

lokalizace výkonu DRG

(SR)

Z - bez lokalizace

B - bilaterálně

L - vlevo

P - vpravo

pokyny:

Určuje Příloha č.7 MU č.9/8/2006 (Dátové rozhranie pre ústavnú starostlivosť)

nové od 3.21.02

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*auz

pokyny k celému bloku:

Bloky výkonů neslouží k vykazování.

Jejich hlavní význam spočívá v předávání dat potřebných pro manažerské informační systémy.

 

indikace

seznam hodnot:

I = úhrada ZP

C = částečná úhrada ZP

P = úhrada pacientem dle privátní ceny

Z = úhrada pacientem dle ceny ZP

X = bez úhrady

 

polozka

seznam hodnot:

V = výkon

1 = lék jako ZUM

2 = individuální lék

3 = PTZ

4 = protetika

 

diag

pokyny:

U diagnózy se uvádí údaj z číselníku MKN-10, ale je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxx nebo Yxx  - kontrola s ohledem na číselník se zde neprovádí. Zobrazování diagnózy je ve tvaru Yxx.x nebo Yxx.

 

icp, odb

pokyny:

Pokud odesílající strana údaje uvede, je přijímající strana povinna tyto položky zpracovat.

 

01 - pokyny společné pro indikace, dat_du, diag, kod_vykonu, lok_zubu, pozn:

Položky používané v ČR i SR - význam položky je totožný, metodika může být různá (metodiku DS neřeší)

Kód výkonu lze použít i ve Slovenské republice  dle Liečebného poriadku platného od 1.10.1997.

.