*lopk - požadavek na vyšetření mikrobiologické

Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření laboratorního mikrobiologického (mikroskopické i kultivační).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #”+ jen vybrané klíče z NČLP 

pokyny:

1. jen pro položky NČLP jejichž ”vznik” = K

2. viz klic_nclp - pokyny

 

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

 

[LOUP] #

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R

2. viz urg - poznámky

 

 

 

 

 

 

 

poznámky:

viz 01

 

spec_kod

a

-8

?

specifikace k systému - kód

[NCMPSPM] #!

viz klíč “klic”

pokyny:

lokalizace a podrobnější určení ”odkud”podle číselníku

poznámky:

viz 02

 

spec_text

a

-55

?

specifikace k systému - text

 

pokyny:

text je svázaný s kódem ”spec_kod”;

poznámky:

viz 02

 

subspec_text

a

-55

?

subspecifikace

volný text

pokyny:

1. upřesnění specifikace

2. viz subspec_text - pokyny

 

ziskmat_kod

a

-8

?

způsob získání materiálu - kód

[NCMPZZM] #!

pokyny:

1. způsob získání podle číselníku

2. viz 03

 

ziskmat_text

a

-55

?

způsob získání materiálu - text

 

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod”;

2. viz 03

poznámky:

fakultativní

 

lopok

e

 

 

*

specifikace objednávky vyšetření

 

 

pokyny:

formalizovaná objednávka s případným doplňujícím sdělením

poznámky:

viz lopok - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lopk

poznámky k celému bloku:

Část bloku je vracena společně s výsledky (viz poznámka 03) v bloku vrk.

Blok může být vracen zpět v podobě bloku lopkv (zatím neřešeno, bude doplněno jen bude-li to potřeba pro řešení kolizí).

 

Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek

a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = K .

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Z klíče je jednoznačně určen vyšetřovaný systém, z kterého vyplývá určení materiálu (vzorku).

Jedná se o základní určení ”co je vyšetřováno” = zaslaný ”materiál”. Viz číselník mikrobiologických systémů [NCMPSYST].

Z klíče je také jednoznačně určena procedura = ”požadavek” = ”objednávka”. Je-li to potřeba, lze objednávku ještě specifikovat prostřednictvím fakultativního bloku lopok.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost zpracování požadavku:

S = vše je jen statim

K = statim i rutina

R = vše je jen rutina

 

poznámky:

Významově stejné jako v DS 1.20

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku lo.

 

subspec_text

pokyny:

Další dourčení specifikace systému lze zapsat neformalizovaně volným textem do ”subspecifikace”.

 

lopok

poznámky:

Specifikace objednávky vyšetření je fakultativní. Ve většině případů bude objednávka jednoznačně určena příslušnou procedurou položky ”klic_nclp”. Viz  lopok.

 

01

Dále uvedené položky jsou vraceny při zasílání nálezu.

 

02 - poznámky společné pro spec_kod, spec_text:

Specifikace systému je svázána s číselníkem mikrobiologických systémů NCMPSYST. Číselník může obsahovat specifikaci pro každý systém užívaný v mikrobiologii (pokud to je potřebné). Specifikace nemusí být uváděna (podle konkrétního případu).

Pracuje se s klíčem “klic” (vázaným k příslušnému systému). Jedná se o podrobnější formalizované určení ”odkud”.

Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se na základě dohody.

 

03 - pokyny společné pro ziskmat_kod, ziskmat_text:

Způsob získání materiálu. Zadává se vždy jen formalizovaně - údaj z číselníku.

Textové vyjádření je fakultativní, zasílá se na základě dohody.