Označení číselníku (souboru) v DS

NCMPSPM

Název číselníku (souboru) v DS

Specifikace mikrobiologických materiálů

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Systémy

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCMPSPM

Obsah číselníku

(viz program ČLP nebo systém SLP)

Poznámka

součást číselníku systémů

 

Popis:

Číselník specifikací materiálů pro mikrobiologii je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.

V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST].

Speciální číselník pouze pro mikrobiologii.