Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPUVIS

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník událostí z hlediska interpretace škál

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Události z hlediska interpretace

Využívá se v blocích DS

skala

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPUVIS

Poznámka

pro speciální použití

 

Popis:

Číselník událostí, pro které mohou být vypracovávány škály.

Klinické stavy a situace významné z hlediska interpretace laboratorních výsledků.

(Nejčastěji je využívána hodnota “GRAV” = gravidní.)

Události jsou sdělovány příslušnou položkou NČLP.