Označení číselníku (souboru) v DS

TAB_TA

Název číselníku (souboru) v DS

Typ adresy.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ adresy.

Využívá se v blocích DS

a

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku TAB_TA

Poznámka

 

 

Popis:

Tabulka typů adres.