*a - obsah bloku ”adresa”

Adresy vázané k odesílateli, příjemci, pacientovi i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích. 

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ adresy

[TAB_TA] #

viz obsah číselníku

pokyny:

určení typu adresy je voleno s ohledem na způsob užití bloku a

 

ind_kont

a

1

?

indikátor kontaktní adresy

”K”

(nebo není vyplněno)

pokyny:

pokud je uvedeno ”K”, je tato adresa považována za kontaktní

 

dat_od

e

8

?

platnost adresy od data

formát D

 

nové od DS 3.17.03

dat_do

e

8

?

platnost adresy do data

formát D

 

nové od DS 3.17.03

jmeno

e

-255

1

jméno nebo název

volný text

pokyny:

první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)

poznámky:

viz  jmeno - poznámky

 

adr

e

-35

?

adresa - hlavní text

volný text

pokyny:

druhý řádek adresy (např. ulice a čp.)

poznámky:

viz  01

 

dop1

e

-35

?

adresa - upřesnění 1

volný text

pokyny:

třetí řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

 

dop2

e

-35

?

adresa - upřesnění 2

volný text

pokyny:

čtvrtý řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

 

psc

e

-9

?

poštovní směrovací číslo

(tuzemské i zahraniční)

tuzemská čísla podle číselníku

PSČ pošty tuzemské

pokyny:

pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery

poznámky:

1.číselník není součástí DS

2. viz  psc - poznámky

3. viz  01

 

mesto

e

-48

?

město

volný text

pokyny:

název města (pošty)

poznámky:

1. viz  mesto - poznámky

2. viz  01

 

stat

e

3

?

stát kódem

dle kódování

ISO 3166

používá se číselný kód (3 číslice)

pokyny:

v tuzemsku neuvádět

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz  stat - poznámky

 

gps

e

 

?

GPS souřadnice

 

 

nové od DS 3.17.03

vztah

e

-35

?

příbuzenský vztah k pacientovi

volný text

podmínky:

jen pro ”typ_adr”=3

 

icl

e

8

?

identifikační číslo praktického lékaře pacienta (celé)

číslo (znakově)

podmínky:

jen pro ”typ_adr”=4 - jinak není!

poznámky:

viz  icl - poznámky

 

sr_typ

a

1

?

typ odesílatele/příjemce

(SR)

L, O

(L = lékař,

O = oddělení)

poznámky:

viz  02

v současné době se uvádí „O“

 

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny odesílatele/příjemce

(SR)

 

poznámky:

viz  02

údaj se již neužívá (historické)

od

DS3.17.04

DS4.08.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS odesílatele/příjemce

(SR)

 

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

změna od

DS3.17.05

DS4.08.05

 

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře odesílatele/příjemce

(SR)

 

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

nové od

DS3.17.05

DS4.08.05

as

e

 

*

adresa spojení

 

 

pokyny:

spojení pro zasílání dat

poznámky:

viz  as - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

typ

Obsah číselníku TAB_TA:

Typ adresy:

1 = trvalé bydliště (pacienta)

2 = přechodné bydliště (pacienta)

3 = příbuzný (pacienta) - příbuzenský vztah se ukládá do elementu ”vztah

4 = praktický lékař (pacienta), tj. kde je pacient registrován  - IČL se ukládá do elementu ”icl

5 = zaměstnavatel (pacienta)

6 = plátce nemocenských dávek (pacienta)

7 = zdravotnické zařízení (pacienta)

8 = právní zástupce (pacienta)

9 = farnost (pacienta)

L = laboratoř

A = zdravotnické pracoviště

S = základní škola (dětského pacienta)

B = zdravotní pojišťovna (viz blok p )

P = adresa příjemce (viz blok pm )

O = adresa odesílatele (viz blok is )

X = jiná adresa

 

jmeno

poznámky:

Podle standardu SIS  by mělo být jméno na 24 znaků, příjmení na 35 znaků a jméno firmy na max. 255 znaků.

 

psc

poznámky:

Délka max. 9 znaků plně vyhovuje všem zahraničním PSČ. Délka 5 znaků je pro PSČ pošty české a slovenské.

Česká a slovenská PSČ se zadávají bez mezery.

 

mesto

poznámky:

Délka položky pro ”město” 48 znaků respektuje SIS.

 

stat

poznámky:

Stát je zadáván kódem. Používá se číselný kód dle ISO 3166 (3 číslice).

 

icl

poznámky:

Položka určená pouze pro ČR

 

as

poznámky:

Adresa spojení pro zasílání dat. Je fakultativní, uvádí se účelově.

V blocích is a pm je hlavní adresa spojení (tj. adresa odesílatele a příjemce) vytknuta před blok ”adresa” a, v bloku a se pak již nemusí uvádět (ale může).

 

 

01 - poznámka společná pro adr, dop1, dop2, psc, mesto:

Údaj je obecně nepovinný, ale z jeho obsahu vyplývá, že např. pro sdělení poštovní adresy je nutné údaj vyplnit, pro sdělení elektronické adresy je údaj nepovinný. (Toto řeší IS odesílatele.)

 

02 - poznámka společná pro sr_typ, sr_pois, sr_kod, sr_lekar:

Položky určené pouze pro Slovensko.