Označení číselníku (souboru) v DS

LCLPLPZ

Název číselníku (souboru) v DS

Informace z laboratorní příručky - základní.

Menu v  v programu ČLP

informace jsou sbírány z více dialogů LČLP

Označení v  menu v programu ČLP

-

Využívá se v blocích DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku LCLPLPZ

Obsah číselníku

číselník je dodáván prázdný

Poznámka

 

 

Popis:

Fakultativní číselník pro potřebu sofistikovaných LIS.

Jedná se o rozšíření [LCLPPOL], jsou doplněny další údaje zajímavé pro spolupracující IS.