Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTAV

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů analytických vzorků

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Analytický vzorek

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTAV

Poznámka

 

 

Popis:

Typ analytického vzorku je připojován pouze k materiálu "moč".

 

Poznámka k DS 3.01.01 a výše:

Původně se jednalo o fakultativní lokální číselník LCLPTAV. NCLPTAV je od verze 3.01.01 součástí DS.