Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM]

 

KLICSYST        Klíč odpovídajícího systému SYST, na který je navázaná specifikace (char 8)

- klíč pro DS a IS

KLIC                 Klíč specifikace (char 8) - klíč pro DS a IS

KOD                 Kód specifikace (hodnota) (char 8)

N32                  Název specifikace do sestav (char 32)

N55                  Plný název specifikace (char 55)

PORADI            Pořadí v číselníku specifikací (char 6) - logické pořadí v seznamu

Poznámka:

Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.

(V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST].)