*loi_p - hlášení o přijetí vzorku nebo o kolizi

Hlášení o přijetí vzorku (potvrzení) nebo o kolizi v objednávce nebo ve vzorku.

 

{distribuováno od verze 3.01.01} 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_loi_is

a

-15

1

označení vzorku v bloku loi odesílatelem

volný text

pokyny:

1. jednoznačný kód

2. viz id_loi_is - pokyny

 

id_lis

a

-15

?

označení vzorku v laboratoři;

pod tímto značením bude zpracováváno v LIS

volný text

pokyny:

1. dle LIS zpracovatele

2. viz id_lis - pokyny

 

prijato_ok

e

 

1/

potvrzení bezkolizního přijetí vzorku

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

prázdný (EMPTY) element

 

kolize_v

e

1

/+

popis možné kolize

 

pokyny:

viz 01

 

dat_pl

e

 

?

datum a čas převzetí vzorku laboratoří

formát DT nebo DTS

pokyny:

viz dat_pl - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*loi_p

pokyny k celému bloku:

Blok je využíván především při obousměrné komunikaci mezi LIS a jinými IS. Laboratoř na objednávky vyšetření uvedené v bloku LO reaguje zasláním bloku LOI_P pro každý jednotlivý vzorek, čímž buď potvrzuje bezkolizní příjem vzorku nebo sděluje kolizi v objednávce nebo ve vzorku. 

Podle typu a významnosti případné kolize nemusí, může nebo musí žadatel na kolizi reagovat. Reakce na kolize může být elektronickou nebo jinou domluvenou formou. V případě elektronické reakce žadatel reaguje zasláním bloku LO s id_lo_is, obsahujícím původní id_loi_is s příslušně upraveným obsahem (změněné údaje v blocích  LOI, LOP, LOD).

 

id_loi_is

pokyny:

Konstrukce identifikátoru bloku není předepisována - pravidla určuje spolupracující LIS. Volný text. Je totožná se zaslanou informací v bloku loi.

 

id_lis

pokyny:

Fakultativní informace o označení vzorku v LIS. Zaslání informace je vhodné především při potvrzení bezkolizního přijetí vzorku.

 

dat_pl

pokyny:

V praxi by měl být sdělován datum a čas přijetí vzorku laboratoří (tj. čas doručení do laboratoře). Tam, kde toto dosud příslušný LIS neumožňuje zadávat, nebo kde dosud laboratoř toto neumí evidovat, může být provizorně uváděn  čas registrace do LISu.

Před zahájením komunikací je nutné dohodnout, jak bude tato položka vyplňována.

 

01 - ponyny společné pro prijato_ok, kolize_v:

Přijetí vzorku:

a/ bezkolizní přijetí – je zaslán jeden prázdný element <prijato_ok>

b/ 1 nebo více kolizí – posílá se příslušný počet elementů <kolize> - viz blok kolize_v

 

Oba elementy se navzájem vylučují.