*kolize_v - kolize v objednávce nebo ve vzorku

Popis kolize v objednávce laboratorního vyšetření nebo v zaslaném vzorku.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

stav

a

1

1

popis závažnosti kolize

1 až 7

viz seznam hodnot

pokyny:

1. reakce se očekává u 2,  je nutná u 3 a 4

2. viz stav - pokyny

 

err

a

3

1

typ chyby a její popis

[LKKOLIZE] #

viz obsah číselníku

pokyny:

viz err - pokyny

poznámka:

kód kolize; kolize jsou rozděleny podle kategorií

 

klic_nclp

a

5

?

klíč NČLP objednávané laboratorní položky, které se kolize týká

 

pokyny:

viz klic_nclp - pokyny

 

klic_nclp_novy

a

5

?

oznámení změny klíče NČLP provedené laboratoří za účelem vyřešení kolize

 

pokyny:

viz klic_nclp_novy - pokyny

 

pozn

a

-50

?

poznámka ke kolizi

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

stav

seznam hodnot:

Popis závažnosti kolize a požadované reakce:

1 = přijato, kolize vyřešena laboratoří - reakce není nutná

2 = přijato, laboratoř čeká na reakci dohodnutou dobu (dle Laboratorní příručky), po této době zpracuje - reakce je vhodná

3 = přijato, bez vyřešení kolize lze zpracovat jen částečně - reakce je nutná

4 = přijato, bez vyřešení kolize nelze zpracovat - reakce je nutná

5 = přijato, předáno jiné (smluvní) laboratoři, kam vzorek správně patří - není nutné reagovat

6 = přijato, nelze zpracovat, bude sdělen důvod, nebude vráceno - není nutné reagovat

7 = nepřijato, odmítnuto, bude vráceno - není nutné reagovat cestou DS

 

pokyny:

Je-li kolizí více, sdělí se pouze ta, která má nejvyšší číselný kód.

 

poznámka:

Stav = 5 není nutné sdělovat, pokud se jedná o vyšetření, která laboratoř běžně realizuje prostřednictvím smluvní laboratoře ve smyslu normy ČSN EN ISO 15189:2013. V tom případě předá materiál i požadavky smluvní laboratoři (prostřednictvím klinické události LAB.PRED.SMLUV) a po jejich zpracování předá výsledky objednavateli.

 

err

obsah číselníku LKKOLIZE:

Typ chyby a její popis (chyby jsou rozděleny do jednotlivých kategorií) - viz číselník [LKKOLIZE]:

 

A - ke vzorku nejsou dostupné elektronické údaje

A01= laboratoř manuálně vzorek určila, zařadila a zpracuje (prakticky lze pouze v případě, že se vzorkem přichází i papírová průvodka s potřebnými údaji)

A02 = laboratoř manuálně vzorek určila (tj. minimálně id_loi_is a odesílatele– je na vzorku), ale nemůže jej zpracovat tj. nejsou dostupné další informace

 

B - chybné informace o vzorku

B01 = rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným materiálem

B02 = rozpor mezi deklarovaným a skutečně zaslaným obalem (přídavkem)

 

C - kolize nebo vyjádření laboratoře k požadavkům LOP

C01 = pro laboratoř neznámá položka (kód NČLP/LČLP)

C02 = kód v rozporu se zaslaným materiálem

C03 = “řešíme jako”

C04 = laboratoř dočasně nestanovuje

C05 = laboratoř trvale nestanovuje

C06 = laboratoř dočasně nestanovuje statimově

C07 = laboratoř trvale nestanovuje statimově

C08 = laboratoř přiobjednala některé vyšetření, které je nutné pro naplnění požadavků nebo “svázané vyšetření” dle  lab. příručky

C09 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření nyní opakovat z hlediska biologické variability pacienta – po ověření předchozích výsledků pošlete opravenou objednávku

C10 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření nyní opakovat z hlediska platných omezení zdravotní pojišťovny – po ověření předchozích výsledků pošlete opravenou objednávku

C11 = laboratoř nedoporučuje toto vyšetření provádět ve vazbě na jiná vyš, diagnózu aj. – po ověření pošlete opravenou objednávku

C12 = bylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze přijmout

C13 = bylo zahájeno zpracování vzorku, požadavek již nelze stornovat

C14 = vzorek byl doručen v době, kdy se stanovení neprovádí a nelze jej zachovat pro pozdější zpracování (např. odpoledne nebo o víkendu)

 

D - chybné doplňující informace o pacientovi LIP

D01 = chybná hodnota nebo prázdná hodnota

D02 = chybějící položka z hlediska požadavků (např. výška pro clearenci)

 

E - chybné doplňující informace o vzorku LOD

E01 = chybná hodnota nebo prázdná hodnota

E02 = chybějící položka z hlediska požadavků

 

F - chyby  transportu a odběru

F01 = očekávaný vzorek nebyl doručen do běžně očekávané doby

F02 = očekávaný vzorek nebyl doručen do mezní očekávané doby

F03 = příliš dlouhá doba od odběru k doručení nebo od zahájení transportu k doručení

F04 = očekávaný vzorek byl doručen až po mezní době čekání

F05 = příliš vysoká teplota při transportu

F06 = znehodnoceno transportem – rozbito, vylito….

 

G - chyby zjištěné před zpracováním

G01 = nedodán materiál (např. dodána prázdná zkumavka)

G02 = málo materiálu

G03 = chybný odběr (neupřesněno)

G04 = sraženo

 

H - technické závady v laboratoři

H01 = rozbito v centrifuze

H02 = rozlito v laboratoři (a následně málo materiálu)

H03 = kontaminováno v laboratoři

 

pokyny:

Pokud kolize nastane před započetím analýz, lze odbavit takto. Pokud kolize nastane v průběhu analýz (některé výsledky  jsou již zpracované) může být řešeno v rámci bloku vr sdělením příslušných náhradních textů.

 

 

klic_nclp

pokyny:

Pokud se kolize týká některého klíče položky NČLP, lze uvést kterého.

 

klic_nclp_novy

pokyny:

Takto laboratoř sdělí, že provedla změnu jednoho NČLP klíče (viz klic_NCLP) na nový zde uvedený.

 

pozn

poznámky:

Text je pouze fakultativní a je využíván po dohodě komunikujících stran. Obsahuje doplňující informace.