*lph - laboratorní příručka hypertextová

Sdělení jednoho nebo více záznamů o položkách z Laboratorní příručky vytvořené ve tvaru HTML.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_s_lph

a

-1

1

typ sdělení

B, N, O, A

viz seznam hodnot

pokyny:

1. co se sděluje a jak sdělení zpracovat

2. viz typ_s_lph - pokyny

 

duvod

a

-255

?

důvod sdělení

volný text

pokyny:

viz duvod - pokyny

 

verze_lp

a

8

1

aktuální číslo verze hypertextu LP

tvar:

xx.xx.xx

pokyny:

viz verze_lp - pokyny

 

start_heslo

a

-40

1

označení startovního hesla hypertextu LP

 

 

 

 

lphsb

e

 

+

soubor z hypertextu LP

 

 

 

 

dat_vb

a

 

1

datum a čas vytvoření bloku

 

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*lph

pokyny k celému bloku:

Sdělení je určeno především uživatelům laboratorních služeb (NIS, IS praktického lékaře atd.).

Řešení vychází z normy ISO 15189:2002.

 

typ_s_lph

seznam hodnot:

B = sděluje se celá množina souborů k LP

N = sdělují se pouze nové soubory k LP

O = sdělují se pouze původní aktualizované nebo opravené soubory k LP

A = varianta N a O společně (aktuální novinky a změny)

 

pokyny:

Typ sdělení specifikuje další práci s daty u příjemce.

 

duvod

pokyny:

Volným textem je sdělen účel sdělení a případné další specifikace nebo poznámky.

 

verze_lp

pokyny:

Číslo verze vytváří a udržuje systém, který LP generuje

Informační systém příjemce může realizovat příslušné kontroly verze.