*nejist_var2 - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě dle varianty 2

Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření dle varianty 2.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

t_nejist_n

a

1

?

typ nejistoty pro nižší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty (varianta 2)

 [LVTNSV] #

viz seznam hodnot

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky

 

h_nejist_n

a

-8

1

hodnota nejistoty pro nejbližší nižší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty

(varianta 2)

číslo znakově

pokyny:

interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP

ve vztahu ke koncentraci analytu

k_anal_n

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

 

k_anal_n

a

-8

1

nejbližší nižší koncentrace analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty

(varianta 2)

číslo znakově

pokyny:

uvádí se společně s údajem h_nejist_n

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

 

t_nejist_v

a

1

?

typ nejistoty pro vyšší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty (varianta 2)

 [LVTNSV] #

viz seznam hodnot

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky

 

h_nejist_v

a

-8

1

hodnota nejistoty pro nejbližší vyšší koncentraci analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty

(varianta 2)

číslo znakově

pokyny:

interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP

ve vztahu ke koncentraci analytu

k_anal_v

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

 

k_anal_v

a

-8

1

nejbližší vyšší koncentrace analytu, pro kterou byla určena hodnota nejistoty

(varianta 2)

číslo znakově

pokyny:

uvádí se společně s údajem h_nejist_v

poznámky:

viz t_nejist_n - poznámky 1, 3

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

t_nejsit_n

seznam hodnot:

1 = dle postupu 1.

2 = dle postupu 2.

 

poznámky:

1. Nejistota stanovení dle varianty 2.

 

Příklad zobrazování:

 

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5

(± 1,8* mmol/l pro koncentraci 3,2 mmol/l,  ± 2,1* mmol/l pro koncentraci 10,4 mmol/l)

(symbol * představuje, že se jedná o kombinovanou rozšířenou nejistotu s faktorem překrytí k = 2 zjištěnou průběžnou analýzou kontrolních materiálů)

 

2. Číselník typů postupů stanovení nejistoty není dosud založen, bude doplněn, až bude definováno více postupů (viz pozn. 03).

 

3. Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení .

 

t_nejsit_v

seznam hodnot:

1 = dle postupu 1.

2 = dle postupu 2.