OSN-SAbstraktOSN-E

Laserem indukovaná fluorescence (LIF) umožňuje detekci malého počtu molekul při průtoku celou nebo kapilárou. Paprsek laseru zaznamená jednotlivé fluorescenty nebo fluorescenčně značené molekuly. Využívá se především v průtokové cytometrii (kombinuje LIF a rozptyl světla částicemi), FIA (flow injection analysis), CE a HPLC.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Elektroforéza-vysokoúčinná kapilární 

Fotooptické stanovení (laser)

 

OSN-STextOSN-E

 

LASER

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

(Zesílení světla vynucenou emisí záření)

V polovině 70. let byl aplikován pulzní dusíkový laser pro měření lanthanitých chelátů.

 

LIF (laserem indukovaná fluorimetrická detekce)    

Paprsek laseru prochází kapilárou (průtokovou celou), zaznamená jednotlivé fluorescenty nebo fluorescenčně značené molekuly.

 

Detekce malého počtu molekul při průtoku celou se využívá především v průtokové cytometrii (kombinuje LIF a rozptyl světla částicemi), FIA (flow injection analysis), CE a HPLC

           

 

Př. argon laser (514,5 nm), fluorescence je snímána objektivem mikroskopu se spektrálním filtrem 580 nm, amplifikační diskriminátor adjustuje signál k vyhodnocení (eliminuje pozadí)

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová