OSN-SAbstraktOSN-E

Na principu reflexní fotometrie jsou založeny např. denzitometry pro hodnocení barevných nebo fluoreskujících elektroforeogramů na neprůhledných nosičích a tenkovrstevných chromatogramů.  Reflexní fotometr v poloautomatizovaném provedení může být použit pro kvantitativní vyhodnocení reakcí probíhajících na pevné fázi. Ta slouží jako nosič a obsa­huje suchá činidla aktivovatelná vodou obsaženou v naneseném vyšetřovaném vzorku krve. Měří se intenzita záření odraženého od homogenně zbarvené podložky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Spektrální techniky

 

OSN-STextOSN-E

Na principu reflexní fotometrie jsou založeny např. denzitometry pro hodnocení barevných nebo fluoreskujících elektroforeogramů na neprůhledných nosičích a tenkovrstevných chromatogramů.  Reflexní fotometr v poloautomatizovaném provedení může být použit pro kvantitativní vyhodnocení reakcí probíhajících na pevné fázi. Ta slouží jako nosič a obsa­huje suchá činidla aktivovatelná vodou obsaženou v naneseném vyšetřovaném vzorku krve.

 

V systémech “suché chemie" se pro vlastní měření využívají matrice dvojího druhu. Buď jsou činidly impregnována vlákna reagenční zóny proužku (př. Reflotron, Roche), nebo jsou činidla nanesena v reagenční zóně proužku jako vícevrstevný film (př. Ektachem, Johnson & Johnson).

 

 

V systému Reflotron se využívá světlo emitované 3 diodami s vlnovými délkami 567, 642 a 951 nm, difúzně rozptýlené mnohonásobným odrazem od bílého vnitřního povrchu zařízení zvaného Ulbrichtova koule. Uvnitř této koule jsou dále symetricky umístěny dva detektory záření. Jeden měří světlo difúzně odražené od reagenčního políčka, druhý je referenční a měří intenzitu rozptýleného světla. Tímto uspořádáním je eliminován vliv stárnutí koule, zdroje světla nebo detektorů. Vlastní reagenční políčko proužku pro systém Reflotron obsahuje chemikálie potřebné pro reakci až pod vrstvou skleněných vláken, na kterých se zachytí krvinky. Plazma difunduje dále do zásobní komůrky na spodní straně políčka. Tlakem měřicí hlavy jsou reakční vrstvy vtlačeny do této komůrky. Plazma difunduje do vrstev nesoucích činidla a proběhne barevná reakce, kterou lze sledovat přes krycí transparentní fólii. Po uplynutí určené doby přístroj změří intenzitu odraženého světla a pomocí kalibračních rovnic vypočítá koncentraci analytu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová