OSN-SAbstraktOSN-E

Absorpční fotometrické měření “end point” je jeden ze dvou základních postupů kvantitativního měření. Principem je vyhodnocení rozdílu výchozí absorbance (A0)v čase smíchání vzorku s reagenciemi a absorbance (A) v tzv. konečném bodě, tedy v čase, kdy reakce proběhla. Rozdíl absorbancí A – A0 je úměrný koncentraci stanovované látky. Při rutinních aplikacích na automatických analyzátorech se obvykle měří při teplotě 37°C.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Absorpční spektrofotometrie

Absorpční spektrofotometrie kineticky

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová