OSN-SAbstraktOSN-E

Absorpční fotometrické měření kinetické využívá lineární část průběhu reakce. Směrnice lineárního úseku je úměrná koncentraci stanovované složky a je vyjadřována jako změna absorbance za časový interval. Po smíchání a promíchání všech složek vstupujících do reakce začne probíhat vlastní reakce. Po ustálení lineárního průběhu reakce se měří absorbance v pravidelných časových intervalech. Z předem definovaného celkového počtu měření se vyhodnotí změna absorbance za časovou jednotku. Kinetické měření se často využívá pro stanovení katalytické koncentrace enzymů nebo jiných látek (cholesterol, glukóza, kreatinin apod.). Často jsou tato stanovení založena na několika následných enzymových reakcích, v nichž poslední je spektrofotometricky sledována (označuje se jako indikační). Většina těchto reakcí je sledována při teplotě 37°C.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Absorpční spektrofotometrie

Absorpční spektrofotometrie end point

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová