OSN-SAbstraktOSN-E

Gelová filtrace (gelová permeační chromatografie) slouží k separaci molekul na základě jejich molekulárních rozměrů. Molekuly jsou neseny protékajícím eluentem kolonou naplněnou porézním materiálem (gelem), jsou zadržovány v důsledku svého pronikání (permeace) do rozpouštědlem naplněných pórů zbobtnalého gelu. Malé molekuly pronikají do pórů všech velikostí, s rostoucím průměrem mohou pronikat do omezeného počtu pórů a tím dochází k selektivní permeaci až rozměr molekul nedovolí větším molekulám pronikat dovnitř a tyto molekuly jsou nuceny obtékat gel a vychází z chromatografické kolony jako první bez zadržování (tento stav je nazýván exkluzí).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      Chromatografie: gelová permeační

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová