OSN-SAbstraktOSN-E

Absorpční spektrofotometrie derivační je metodou vyhodnocení grafického záznamu absorpčního spektra sledovaného vzorku, tedy závislosti absorbance na změně vlnové délky. S využitím diferenciálního počtu je vyhodnocován podíl  hodnoty absorbance vyvolaný velmi malou změnou vlnové délky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Absorpční spektrofotometrie

Absorpční spektrofotom. registr.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová