OSN-SAbstraktOSN-E

Ligázová řetězová reakce LCR je metoda amplifikace DNA určená k detekci stopových množství DNA o známé sekvenci. Jedná se o dvoufázovou cyklickou reakci. V první fázi se za vysoké teploty (95 °C) cílové molekuly dvouvláknové DNA rozvinou na jednovláknové. V druhé fázi (70 °C) se dvě sady (2x2) komplementárních oligonukleotidů přiloží (hybridizují) k cílovým jednovláknovým molekulám a termostabilní ligasou jsou spolu spojeny. LCR je alternativní amplifikační technikou k polymerázové řetězové reakci (PCR).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Reakce polymerázová řetězová (PCR)

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová